Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa nhìn thấy ai tay to thế này. Tay anh ta to thậm chí còn hơn cả cái phích nước, hay chính cái đầu anh ta nữa.
Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: