* System: Pentium 4 1.5 GHz or equivalent
* RAM: 256 MB
* Video Memory: 64 MB
* Hard Drive Space: 2200 MB
* Other: ATI Radeon 8500/GeForce 3 with 64MB (not GF4 MX)

Recommended System Requirements

* System: Athlon XP 2400+ or Pentium 4 2.4 GHz or equivalent
* RAM: 512 MB
* Hard Drive Space: 2200 MB
* Other: ATI Radeon 9800/GeForce FX 5900http://www.mediafire.com/?sharekey=0...56b19ac7086e26

sau đây là 1 số hình ảnh về games ^^ Have fun

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: