3GP PLAYER 2009


3GP Player 2009 is a Free 3GP player for your PC.

Supports all mobile phone video formats including 3GP, 3G2 (3GPP2) and MPEG-4, most of the video and audio codecs are supported.

Now you can watch all your 3GP videos on your PC with this free and easy to use program.


3GP Player 2009 là một chương trình chơi 3GP miễn phí cho máy tính của bạn.

Hỗ trợ tất cả các điện thoại di động bao gồm các đoạn video định dạng 3GP, 3G2 (3GPP2) và MPEG-4, hầu hết các codecs của video và âm thanh được hỗ trợ.

Bây giờ bạn có thể xem tất cả các 3GP video của bạn trên máy PC của bạn với chương trình miễn phí và dễ sử dụng này.


Home page

Download Free HereXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: