Mọi chuyện bắt đầu vào năm 793 sau Công Nguyên trên các hòn đảo ở nước Anh. Chiến dịch này đưa người chơi trở lại vài trăm năm trước so với bản đầu. Chiến dịch này chủ yếu xoay quanh 300 năm trong lịch sử trải dài với cuộc xâm lăng của người Vikings vào nước Anh , trong khi đó thì các quốc gia ở các hòn đảo lân cận đang phải đấu tranh với các cuộc chiến liên miên. Và cốt chuyện này xoay quanh việc hoặc liên kết các quốc gia ở đảo lớn Britain dưới một sự chỉ huy chung của phe England hoặc Ireland bản xứ, hoặc phải chịu sự thống trị của người Vikings.

Developer(s) Creative Assembly
Publisher(s) Activision
Composer(s) Jeff van Dyck
Platform(s) Microsoft Windows
Release date(s) August 19, 2002
Genre(s) Turn-based strategy, real-time tactics
Mode(s) Single player, Multiplayer
Rating(s) ESRB: Teen (T)
Media CD-ROM

System requirements
Windows 98/ME/2000/XP
350 MHz Processor
128MB RAM
1.7 GB free disk space
4x CD-ROM Drive
DirectX 8.1 compatible 8MB graphics card
DirectX 8.1 compatible 16-bit Sound Card
28.8 Kbp/s Internet connection for online play
Keyboard & Mouse1 http://www.mediafire.com/?0mhi2nzknni
2 http://www.mediafire.com/?wmzmoqzzzjl
3 http://www.mediafire.com/?ejji1t1gtzn
4 http://www.mediafire.com/?qgzxt2jlnmj
5 http://www.mediafire.com/?3in0diov2um
6 http://www.mediafire.com/?atgjmilbttw
7 http://www.mediafire.com/?zilhonltmdm
8 http://www.mediafire.com/?qyinazzynjr
9 http://www.mediafire.com/?zoiolmgyndm
10 http://www.mediafire.com/?wizizzniy0y
11 http://www.mediafire.com/?2nw2zytngm5
12 http://www.mediafire.com/?u5moyzyytym
13 http://www.mediafire.com/?yd4wgddj2gn
14 http://www.mediafire.com/?moyg5dmnjny
15 http://www.mediafire.com/?twnzoyyjmnz
16 http://www.mediafire.com/?jvn2k2oezvy
pass : http://snesorama.us

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: