Bộ sưu tập ảnh nền computer bao gồm 30% độ phân giải 1024x768 và 70% 1600x1200.
Hosted: Mediafire & Megaupload | Filesize: 99.45 MB

Bấm vào đây tải về