Ngày nay bình đẳng em ơi
Cho nên áo tắm anh thời cũng “ngon”!


Lời than của một Adam hậu sinh:
- Xưa, Eva chỉ một lá nho là đủ
Eva nay phải ba lá cải mới đủ dùng!


Này ông, nhặt bóng tiếp đi
À... thôi, ông thắng luôn đi cho rồi!


Trời ơi hết chịu nữa rồi
Bố mẹ béo quá khổ tôi thế này!

Nếu mà con sáo sang sông
Anh sẽ cương... quyết... khỏa thân ngăn nàng!


Tớ làm bên chỗ web XEM
Mắc bệnh nghề nghiệp luôn thèm... “tìm xem”!