Trong Philadelphia, gọi là một "LUSH" handmade shop mỹ phẩm trên 27 đã là một công cụ khuyến mại đặc biệt - cho phép nhân viên phải mặc một sân đỗ ít chương trình khuyến mãi và mỹ phẩm trên đường phố, gây ra một số lượng lớn qua đường onlookers và chụp ảnh.Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: