Ước gì trời nhẹ lên cao
Cho anh thỏa thích ngả vào lòng em!


Thế này thì đứng làm sao
Chẳng qua “bí” quá phải ào cho xong!


Kẻ có “sắc”, kẻ có “tài”
Cùng nhau vét túi gã trai cù lần!


Rằng hay thì thật là hay
Nhưng mà công nhận bên này “nét” hơn!

Sữa tươi được lấy tại nguồn
Thơm ngon, nguyên chất lại tuôn ào ào…