Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Dùi cui gác lại rít ào vài “bi”!


Đi thi Hoa hậu… nghĩa trang
Phần thắng nắm chắc tay nàng chứ ai?


Lâu nay chat mãi với nàng
Bây giờ mới thấy dung nhan, tuyệt vời!


Quyết tâm chơi đến tận cùng
Cho dù mất áo thủng quần vẫn chơi!


Mặc ai hôn hít ngọt ngào
Trân châu ta cứ “ực” vào là ngon!


Cô em, xin tránh ra nào
Chelsea nó sắp đá vào, trời ơi…