Trời sinh chất béo làm gì
Để tôi đã bị phát phì mấy năm.


Còn tôi mắc bệnh chán ăn
Bao năm người vẫn “que tăm” thế này.


Ước chi giống chị: Thật gầy
Để cho di chuyển đó đây dễ dàng.


Béo, gầy chẳng có ai ham
Giữ gìn sức khỏe để chàng thấy vui!