Chồng: - Em bảo chờ em một phút thôi
Phút rồi, phút nữa… Đến khi tôi… thế này!


Vợ: - Anh ơi thông cảm em nha
Của em còn rậm huống là của anh!


Chồng: - Em mà trang điểm, ôi thôi
Khác gì phải tắm cho voi, suốt ngày…


Vợ: - Anh mà nói nữa em thề
Em đi giải phẫu miễn chê (nhưng… tốn tiền)!