Cười nụ hay là cười tình
Cười trăng cười gió hay mình cười ta?


Thân này như quả cà chua
Ai “siêu tưởng tượng” xin đừng đùa dai!


Yêu nhau con mắt liếc qua
Cái tay... đập lại, gọi là yêu nhau!


Than ôi âm thịnh dương suy
Thèm chảy nước miếng, làm gì được đâu
Chẳng thà như kiếp con trâu
Còn hơn là lão cúi đầu chẳng lên!

Trâu già chẳng sợ dao phay
Cô em đứng đó mà đây lại xìu
Còn thở là vẫn còn yêu
Chỉ kẹt thằng nhỏ, muốn liều cũng thua!