Yêu từ trong núi yêu về
Hóa thành cửa sổ em thề vẫn yêu!


iền không, quần áo cũng không
Xin bác vài đồng sống tạm ít hôm!


Ví dù em chẳng nói yêu
Chọn nơi cao nhất anh liều anh... bay!


Yêu anh trong cả giấc mơ
Bao năm em vẫn ngồi chờ đợi anh!


Cho dù đá nát vàng phai
Đàn ông vẫn chẳng kém ai chuyện “bầu”!