Tại anh ham uống cà phê
Cho nên con nó tứ bề... đen thui!


Trời ơi, sợ méo mặt luôn
Bao nhiêu hàng hóa chủ tuồn lên lưng!


.. Thế rồi chàng tặng bắp ngô
Em trông ngon quá nên vồ gặm luôn!


Trời ơi, số một - một - hai
Tại sao mày lại hất “nài... trâu” đi?


Hoa hồng nào chẳng có gai
Riêng em còn khủng gấp hai hoa hồng!