Trời mưa bong bóng phập phồng
Má đi lấy chồng con ở với... ba?!


Cốm, Chanh... Vừa nhớn mấy nàng
Cho nên đâu lạ chuyện chàng nhìn theo!


Anh yêu, em nói thật mà
Trên toàn đồng cỏ, anh là number one!


Ừ... Xem cẩn thận lại đi
Kẻo khi ham bóng nó đi đàng nào!


Thương anh bụng sát tận da
Anh thì không biết, tưởng là đói ăn!