Này thì trêu ghẹo người ta
Nghe đồn lão rất... “dê già”, chẳng sai!


Chưa quen, đi lại cho quen
Quen rồi đi lại vài phen đã... “gì”!


Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu giải yếm cho nàng... rút lui!


Chuột ơi “bịt mắt bắt mèo”
Cậu tóm được tớ cậu “tèo đời” luôn!


Cún ơi, Cún ở tận đâu
Tìm hoài không thấy để rầu chị đây!