Tôi là một thanh niên tỉnh lẻ. Bố tôi mất sớm, chỉ có mẹ tảo tần nuôi hai anh em tôi. Cuộc sống của tôi rất khó khăn khi phải vừa đi học vừa đi làm thêm. Nhưng khi tôi gặp và yêu cô ấy, cuộc sống của tôi đã khác, bởi cô ấy yêu thương tôi và muốn tôi đến ở nhà cô ấy để cô ấy có điều kiện chăm sóc, giúp đỡ tôi.

Tôi đến ở một phòng trong dãy phòng trọ nhà cô ấy cho thuê. Kể từ đó, tôi đã được giúp đỡ rất nhiều về kinh tế, về điều kiện sinh hoạt. Chúng tôi dự định sẽ lấy nhau sau khi tôi tốt nghiệp.Mẹ tôi ở quê, thỉnh thoảng lên thăm tôi. Hôm rồi, mẹ đã khóc, nói tôi thay đổi khi bênh mẹ người yêu, và mẹ đã bỏ về trong nước mắt…Tôi buồn vô cùng, không biết phải làm sao, khi chính mẹ cũng coi tôi là “chó chui gầm chạn” và không muốn tôi tiếp tục ở đó?