mấy bạn post cho mình film G.I.joe và district 9. Mình cám ơn các bạn#