Đinh Bằng và Tần Khả Tình yêu nhau, nhưng sự thật Tần Khả Tình là do Liễu Nhược Tùng phái đến để dụ dỗ và đánh cắp bí kiếp võ công gia truyền của Đinh Bằng, nhằm đánh bại anh .
Đinh Bằng bị đánh rơi xuống biển , trôi vào một cái đảo, tại đây Đinh Bằng quen và đám cưới với Thanh Thanh.
Cha của Thanh Thanh tặng cho Đinh Bằng một cái loan đao, ai mà sở hữu loan đao này sẽ trở nên đầy tham vọng.
Đinh Bằng cùng Thanh Thanh trở về trung nguyên , anh muốn trả thì Liễu Nhược Tùng và Tần Khả Tình...
Chính vì tham vọng và sự thù hận của anh đã liên lụy Thanh Thanh bị mù.
Sau này Đinh Bằng và Thanh Thanh được ở bên nhau 10 năm và có một đứa con trai.
Cha Thanh Thanh hẹn quyết đấu với Đinh Bằng. Thanh Thanh giả dạng cha mình quyết đấu với Đinh Bằng và Thanh Thanh chết.

Link download:
Megaupload
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=157ONQOB
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=2KKEA6XZ
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=08N3VRJU
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=3RX1EDEX
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=0901T0DJ
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=7O5U7UD9
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=AQIAY2B1
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=Q0A2TJYY
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=04YXW4CE
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=RZOIG480
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=08ZDT5PT
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=QDB9HNHR
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=10IXOBUM
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=19FOM17D
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=19L43PG7
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=22H2SIXL
Tập 17: http://www.megaupload.com/de/?d=TA3NVJ88
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=1997CFI0
Tập 19: http://www.megaupload.com/de/?d=WOXRZSO5
Tập 20: http://www.megaupload.com/de/?d=IFZZMO21
Mediafire
Tập 1: http://www.mediafire.com/?zommttxggmx
Tập 2: http://www.mediafire.com/?lmunijy3tdt
Tập 3: http://www.mediafire.com/?ojz4czyz2zz
Tập 4: http://www.mediafire.com/?dzr2f322nrj
Tập 5: http://www.mediafire.com/?nmihi1moqgu
Tập 6: http://www.mediafire.com/?tmt2onee0ey
Tập 7: 1: http://www.mediafire.com/download.php?tdwznvitjc2
2: http://www.mediafire.com/download.php?zimnnjy5djz
Tập 8: http://www.mediafire.com/?tuz2w2t4zok
Tập 9: http://www.mediafire.com/?n2zfnmrefwq
Tập 10: http://www.mediafire.com/?doeyykj1kwf
Tập 11: http://www.mediafire.com/?dmtxqozngwl
Tập 12: http://www.mediafire.com/?dgjnj2ommjw
Tập 13: http://www.mediafire.com/?mwt4n4vzwqg
Tập 14: http://www.mediafire.com/?mjjmxfzqmam
Tập 15: http://www.mediafire.com/?4ktiyyzywdn
Tập 16: http://www.mediafire.com/?mzz5wzzt5jm
Tập 17: 1: http://www.mediafire.com/?hzwamzhyrdx
2: http://www.mediafire.com/?g1ujnnd1vnu
Tập 18: http://www.mediafire.com/?vzoxnojjwmu
Tập 19:
Tập 20:


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: