Minimum System Requirements :
Windows XP/Vista
Intel Celeron 440 2.0 GHz or AMD Athlon 3800+
1 GB RAM
nVidia GeForce 6200 128 MB or Radeon HD 2400PRO
DirectX 9.0c compatible soundcard
DVD-ROM Drive
DirectX 9.0c or 10http://www.mediafire.com/?sharekey=4...5965eaa7bc68bc
Pass Là: congtruongit.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: