Chọn bạn gái giống như quay xổ số, mọi người ấn ESC nhé - bạn gái của bạn sẽ giống như thế đấy.

Hic mình chọn ngay em xinh nhất đấy tài hem