Bản vá lỗi này còn có các tập tin đồ họa mới theo yêu cầu DirectX 9.0c và các phiên bản cũ.

Với sự hỗ trợ của DirectX 10 cho phép bạn truy cập với những lựa chọn mạnh mẽ hơn cho các tập tin hình ảnh,videohay chương trình có đồ họa cao mà trước khi cài đặt các thư viện không có sẵn.

Trong phiên bản cập nhật mới này GFR đã thêm vào thư viện và sửa chữa nhiều lỗi mà cuối cùng dẫn đến sự đầy đủ và hoàn thiện DirectX 10 cho Windows XPXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: