Trong thời gian qua BQT có xem mem crazymen0611 đã thể hiện tích cực với diễn đàn nay set cho crazymen0611 lên chức MOD, quản lý box như bạn đã viết đơn. Hãy tích cực cùng vơi diễn đàn bạn nhé!

BQT VNMON.

Nào cùng nâng ly chúc mừng