* con gì càng lớn càng nhỏ????
* đố các bạn lỗ rún con gà nằm ở đâu???(ai tìm được mình thưởng lớn lun )