Cấu hình tối thiểu
- Windows XP SP2, Vista
- Intel Pentium 4 1.4 GHz
- 1 GB RAM
- 6 GB ổ cứng
- Card màn hình GeForce FX hoặc Radeon 9700th Pixel / Vertex Shader 2.0 và 128 MB VRAM.
Cấu hình đề nghị:
- Windows XP SP2, Vista
- Intel Pentium 4 3.0 GHz
- 2 GB RAM
- 8 GB ổ cứng
- Card màn hình GeForce 6800 GT / GS, Radeon X1600 hoặc cao cấp hơn. Pixel / Vertex Shader 3.0 và 256 MB VRAM.bản full:

1 http://www.mediafire.com/?rdmea8mh5fq
2 http://www.mediafire.com/?mspnm8zm8m5
3 http://www.mediafire.com/?zeh3zizeh2i
4 http://www.mediafire.com/?blzjlw1mrne
5 http://www.mediafire.com/?sn8mmij11gt
6 http://www.mediafire.com/?1yjjtfodznm
7 http://www.mediafire.com/?q0idoz2jgzm
8 http://www.mediafire.com/?z9ujhn1gj8f
9 http://www.mediafire.com/?zgzl53eqewg
10 http://www.mediafire.com/?dwmifs3jsd2
11 http://www.mediafire.com/?rdsydenil2d
12 http://www.mediafire.com/?n4g4mm9to5i
13 http://www.mediafire.com/?z22jmxsz51c
14 http://www.mediafire.com/?zzmw9yx4s1v
15 http://www.mediafire.com/?cbqjg49h2mm
16 http://www.mediafire.com/?yfitmtyyvht
17 http://www.mediafire.com/?0wch3mxh0em
18 http://www.mediafire.com/?yjx0xttejje
19 http://www.mediafire.com/?ijh0d5gnjjt
20 http://www.mediafire.com/?tuvsq9i3lyn
21 http://www.mediafire.com/?czgtzte5fp1
22 http://www.mediafire.com/?b2xzxeyt22v
23 http://www.mediafire.com/?myjdioo5sw1
24 http://www.mediafire.com/?unyjvlssrmk
25 http://www.mediafire.com/?dymozgsyym3
26 http://www.mediafire.com/?5dzqmpl1rmg
27 http://www.mediafire.com/?qmc0mdlvvv1
28 http://www.mediafire.com/?gnzdndjmy3j
29 http://www.mediafire.com/?3o0b5z2mekj
30 http://www.mediafire.com/?nxduyyojm05
31 http://www.mediafire.com/?elxqkaw49md
32 http://www.mediafire.com/?uytcyndfiys
33 http://www.mediafire.com/?j0t5hjgyglz
34 http://www.mediafire.com/?0wtdh20jjdn
35 http://www.mediafire.com/?nmfee4jiivn
36 http://www.mediafire.com/?225zm2gjjcm
37 http://www.mediafire.com/?mxlm5yebwof
38 http://www.mediafire.com/?d3k8edsandr
39 http://www.mediafire.com/?nadyln1d2my
40 http://www.mediafire.com/?xsrfxqm1aed
41 http://www.mediafire.com/?dnjmwe8c02n
42 http://www.mediafire.com/?ny5jt5mlkxt
43 http://www.mediafire.com/?duinnuhjjng
44 http://www.mediafire.com/?fawgxmzzvwd
45 http://www.mediafire.com/?jmbsi2mydsm
46 http://www.mediafire.com/?gqys1ni11yf
47 http://www.mediafire.com/?dadcdt2yaxi
48 http://www.mediafire.com/?nmxvjxkbl12
49 http://www.mediafire.com/?trnyylaeagg
50 http://www.mediafire.com/?ydd3yzdz9zd
51 http://www.mediafire.com/?nl3zqyaggyv
52 http://www.mediafire.com/?wihzgdinsxy
53 http://www.mediafire.com/?c3ecmgnneyi
54 http://www.mediafire.com/?ymy0ahl2tih
55 http://www.mediafire.com/?7jomvgmtn3i
56 http://www.mediafire.com/?vyjdzuyy1jo
57 http://www.mediafire.com/?lss5yjdahtj
58 http://www.mediafire.com/?xz4s1zha9mn
59 http://www.mediafire.com/?1krdzi31zge
60 http://www.mediafire.com/?lpgpxt5fjje
61 http://www.mediafire.com/?1wmnzjzc44n
62 http://www.mediafire.com/?ylacmvjgvnp
63 http://www.mediafire.com/?xziyysejdwx
64 http://www.mediafire.com/?9ydiysdzs1m
65 http://www.mediafire.com/?1a5cjxxd1cy
66 http://www.mediafire.com/?y45exwrmkmm
67 http://www.mediafire.com/?hwb4xjimd0u
68 http://www.mediafire.com/?mubgtybmy1t
69 http://www.mediafire.com/?bjximan0muc
70 http://www.mediafire.com/?0oijg55k12g
71 http://www.mediafire.com/?evtljcd3oxz
72 http://www.mediafire.com/?yieedhoynid
73 http://www.mediafire.com/?wgqvuxg4zp5
Crack: http://www.mediafire.com/?xghzxjjyhwy
sau khi dowload xong giải nén 73 part thành 1 file lớn 123convit rồi giải nén file lớn ra tương tự giải nén ra từ file pro-pes09.00 tới hết hết sẻ được 1 file .mdf .Các bác dùng Daemon tảo ổ ảo để tiến hành setup game > crack > play

bản rip:

http://www.mediafire.com/?09xn2pqjyel
http://www.mediafire.com/?lv1j2keoiho
http://www.mediafire.com/?zxtdcmnho1j
http://www.mediafire.com/?jbtlngyj5b5
http://www.mediafire.com/?lclefvwmvcb
http://www.mediafire.com/?cwv1dbuuay9
http://www.mediafire.com/?qlj1lgb2c1d
http://www.mediafire.com/?ii6bvcwmkyo
http://www.mediafire.com/?og9gl1jtbb1
http://www.mediafire.com/?uryzxb0au1m
http://www.mediafire.com/?4mlbhmwddmy
http://www.mediafire.com/?uxcudsggdua
http://www.mediafire.com/?fgzntwboz02
http://www.mediafire.com/?9jetlkv2j0d
http://www.mediafire.com/?lhdmuzjqjab
http://www.mediafire.com/?zldmywvfvvk
Sau khi download xong, các bạn dùng FileSJ (link download đính kèm phía dưới) nối 2 file có đuôi .001 và .002 thành 1 file .rar. Sau đó giải nén với pass là purewrestling.net .
Sau khi giải nén chạy file setup.bat để cài đặt.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: