cho mình hỏi 1 vần đề này. mình vào 1 trang web coi phim hay xem nhạc gì thì máy hiện lên bảng này ko biết bị gì nữa, nhờ các bồ giúp dùm nha cảm ơn trước nha
The requested Web page is categorized as " streaming-media" and has been blocked by Web Content Filter. Please contact your system administrator for further ìnormation
có cách nào để coi được ko vậy ? chỉ mình nha , cảm ơn nhiều