Đoạn đầu nó như là bi hư đĩa vậy ,.. Cà giật nhưng chỉ 1 chút là vào nhạc ngay

Sung ảo Và vui là đâyVNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...