Từ hôm bọn tớ ăn chay
Cậu quậy cả ngày, quá đáng đấy nha!


Úi giời, ra vẻ ta đây
Ăn mặc thế ấy có ngày cảm luôn!


Trời ơi, sợ quá đi thôi
Một con mèo cứ đuổi tôi dọc đường!


Đứng im, cấm chạy! Khà, khà...
Các ngươi sẽ biết... chân ta bây giờ!


Thôi đi, thật ghét anh này
Mới ba tuổi rưỡi đã bày trò dê!