Plains ( Reno mix đó )
kiếm dc 1 đoạn sound nên ngồi mix lun

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...
Ocean Of Memories
bài nì chơi trong stepmania thấy hay nên record film lại rùi tách nhạc ra ( rùi còn up nửa , mệt thật )

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...