A ha, trông rất tức cười
Vợ tôi vừa mới uống nhầm thuốc "câm"!


Xe anh đang đậu dưới này
Em có nhìn thấy cánh tay anh chào?


Ui chao, mấy gã... mông to
Tụi tôi phải kéo rồi co cả ngày!


Đúng là thời buổi khó khăn
Tàu ngầm đôi lúc hết xăng phải chèo!


A lô! Thám tử nói đi
Có đúng lão ấy đang đi với bồ?