Biết chàng yêu bóng hết lòng
Nên diện bộ đó để mong chàng... nhầm!


Hôm nay có món “lẩu rồng”
Nhà hàng phục vụ tận mâm, xin mời!


Để xem tháng 8 tới đây
Lúa chín, chuột có chạy đầy đồng không?


Trên bàn một chú kỹ sư
Say mê vi tính, “lạ” từ cái cây...


Buông ra, đập chết bây giờ
Bóng không chịu kiếm, cứ “s” người ta!