VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...

lyric
Len giường cùng ai em đang đẩy cùng ai
Hãy .nói cho anh đj
ề ề ề ê ế ề ế ề ế
em đang ê cái jề
em chính là con dê ( cụ )

em ở bên trên còn anh ta ở bên dưới
còn anh
ở bên ngoài( ngoài phòng )
hình như anh đã nhìn thấy em
nhưng sao emvẫn cứ lặng câm
vì em thík fắc cơ
em ko thík rapper
từng đêm anh hát cho em nghe
nhưg thôi bây giờ anh ứ care
i don't know . i don't care
đừng nói với anh em còn bé
bây giờ em bé đã 16
cũng đã thừa tuổi
ịch ịch - oh yeah