Bắc thang lên hỏi ông trời
Lấy vợ lấy chỉ một người thôi sao ?
Ông trời nói nhỏ thì thào
Một vợ nhưng có nhiều đào Ô-Kê!!


<Nghe phê..... leo xuống .... rồi lại bò lên hỏi lần nữa, lần này có bà trời ở nhà >

Bắc thang lên hỏi ông trời
Con gái dưới thế dạo này chảnh ghê!
Ông Trời giận quá đập bàn
Nó chảnh kệ nó mắc gì hỏi tao?


<Bà trời thấy tội nghiệp nên nhìn xuống…..>

Bà trời nhìn xuống dương gian
Ðàn ông dưới thế dạo này bảnh ghê!
Uớc gì tui biết bắc thang
Kiệu mời tất cả đàn ông lên trời

<và sau khi lấy vợ .......>

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con dữ quá tối ngày đánh con
Ông Trời ổng trả lời rằng
Mày ngu mày chịu hỏi gì nơi tao!


<Run run bò xuống…..tức quá, leo lên hỏi tiếp.....>

Bắc thang lên hỏi ông trời
Ðời con đau khổ đã nhiều ......thấu chăng ?
Ông trời cúi mặt than rằng
Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!

<Vài năm sau.... lại bắc thang.....>

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con nó quái dữ như bà chằng
Ông Trời ổng trả lời rằng
Vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày!

<Sợ quá leo xuống…... leo lên hỏi tiếp.....>

Bắc thang lên hỏi ông trời
Kiếp này con có bỏ nàng được ko
Ông Trời ổng trả lời rằng
Tao còn chưa được xá chi là mày?


<Lén lén leo xuống… hậm hực.....leo lên hỏi tiếp …..>

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng
Ông Trời ngó xuống trả lời
Mày bỏ được nó thì tao con mày!


<Cảm thông ... leo xuống ... nhưng còn một nổi niềm riêng ... >

Bắc thang lên hỏi ông trời
Bấy lâu bị liệt .... vợ buồn vợ chê
Sao mày lại quá u mê
Via-gra thần dược .... vợ mê tới già!


<Mừng quá ... leo xuống ... vội chạy đi mua liền
một lúc 10 kílô (tại có tánh lo xa đó mà) ..... nhưng mà rồi ......>

Bắc thang lên hỏi ông trời
Thuốc thang, rượu bỗ ... chẳng thấm vào đâu
Ông trời vẻ mặt rầu rầu
Thôi mày xuống tóc cạo đầu đi tu!


<Rã rời ... leo xuống ... nhưng mà tu ở đâu bi giờ ?>

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vào chùa sư nữ trụ trì được chăng ?
Ông trời nháy mắt cười rằng
Chờ tao một tí tao đi với mày!