Trương Phi vốn bị nói lắp cho nên thường xuyên bị Lưu Bị và Quan Công đem ra làm trò đùa, Phi tức lắm, ấm ức nói đâu ko hết, một lần Phi đến chỗ Hoa Đà và nhờ Đà tìm cách chữa trị cho mình, sau 1 hồi xem xét tỉ mỉ Đà phán rằng : " chú bị như vậy là do cái ấy của chú quá to, vì thế tôi sẽ kiếm cái của 1 thằng khác nhỏ hơn thay vào,đảm bảo hết nói lắp ngay". Phi mừng rỡ : " ô..ng ...mú..úu..uốn là...àm thế..ế na...a...ào cũng..ũng đc, miễn là..à...tôi..ôi hết nói..ói.. lắp....". Quả thật thay xong, Phi nói trôi chảy bt, ko còn bị Công và Bị trêu nữa nhưng đến tối về hầu vợ lại bị vợ chửi nên hôm sau quay trở lại chỗ Đà và nhờ Đà: " ông thay lại cái ấy cho tôi, nói lắp tôi cũng chịu", lúc này Hoa Đà nhẹ nhàng đáp: " Đi..iều..đó..ó là..à... ko..ông thể..ể đc" =]]