Nếu có nhận thức như con người, hẳn những chiếc xe này cũng nghĩ thương phận mình hẩm hiu.Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: