*Minimum System Requirements
System: 1 GHz Intel Pentium III or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 16 MB
Hard Drive Space: 1300 MB
*Recommended System Requirements
System: 1.5 GHz Intel Pentium IV or equivalent
RAM: 512 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 1300 MBhttp://www.mediafire.com/?sharekey=f...018c8114394287
Pass Là: congtruongit.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: