System Requirements
CPU: Pentium 1,4Ghz
Ram: 1024
Video: 100% Directx 9.0c-compatible 3D Graphics Card with 256Mb Video Ram.
Sound Card: Directx 9.0 compatible
Dvd-Rom Drive


http://www.mediafire.com/?sharekey=f...5965eaa7bc68bc
Pass: congtruongit.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: