2 phần mềm dưới đậy cắt nối giừ nguyên đinh dạng gốc. tui dùng thì thấy nó rất tuyệt vời , giừ nguyên kích cở video sao khi cắt , hổ trợ hầu hết mọi định dạng video

AVI MPEG ASF WMV Splitter là chương trình chia nhỏ các file media.

Chương trình rất hữu dụng khi bạn muốn chia sẻ file video trên mạng mà kích thước file đó quá lớn. Nó sẽ giúp bạn chia file video đó thành các file có kích thước nhỏ hơn để chia sẻ được trên các host lưu trữ hay chia sẻ như Youtube hay Yahoo! Video.

Chương trình hoạt động tốt với các định dạng phổ biến như AVI, MPEG, ASF, WMV.

Boilsoft Video Splitter is a tool to split, cut or trim a large AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP or MP4 Video file into smaller video clips without re-encode. video splitter software using the included video player, you can easily split AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP or MP4 Video file by time or the selection as needed. Direct stream cut, without re-encode, Our Video Splitter is the most efficient and fastest in the market.

Video Splitter — AVI Splitter, MPEG Splitter, RM Splitter, ASF Splitter, WMV Splitter, 3GP Splitter, MP4 Splitter all-in-one!

Features
Direct stream cut, without re-encode.
Support split AVI, Divx, MPEG-4 video files
Support split MPEG-1, MPEG-2, VOB video files.
Support split ASF, WMV, WMA files
Support split Real Media(.rm, .rmvb)
Support split MP4(.mp4, .m4a) file
Support split 3GP(.3gp, 3g2) file
Support split VCD (.dat) file
Support split AC3 file
Support large video file, even large then 2GB.
Very fast and without any quality loss.
Very User-friendly interface.
download
HTML Code:
http://www.ziddu.com/download/5876611/AVIMPEGASFWMVSplitterv4.28.rar.html
Để nối lại bạn dùng AVI, MPEG/ASF/WMV Joiner,

download
HTML Code:
http://www.ziddu.com/download/5876667/AVI-MPEG-RM-WMVJoinerv4.82.rar.html


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: