Hardware Requirements
OS: Windows® XP/Vista™ 32/64-bit
CPU: 2 GHz Pentium® 4 / Athlon™ XP 2000+
RAM: 512 MB
Disk Space: 7 GB
Video Card: 64 MB DirectX® 9 Compatible (GeForce® 4 Ti / Radeon® 9000)
Sound Card: DirectX® 9 Compatible
DirectX®: 9.0c or Higher
DVD-ROM: 2x or Higher
Multiplayer: LAN/Broadband Internet for Online Play and 1 GB RAMhttp://www.mediafire.com/?sharekey=4...21d66e282a0ee8
Pass: Messiah_07

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: