Gene : Thập Cẩm
Size : 01:22:47
Spin : VTDJ 4.2
Chú Thích : Nghe Hơi Miên Man , Và Feel ^^!

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...Chú ý : NHấn Play 2 lần mới nghe được