Registry Clean Expert quét registry của Windows và tìm lỗi hoặc thông tin lỗi thời trong registry. Bằng cách vá những thông tin quá hạn trong registry của Windows, hệ thống của bạn sẽ chạy nhanh hơn và không vướng lỗi.

Chức năng sao lưu/ phục hồi của dụng cũ giúp bạn hỗ trợ backup đầy đủ Registry của Windows , vì vậy bạn có thể sử dụng nó để phục hồi registry tới tình trạng thịnh hành, trong hoàn cảnh bạn gặp phải một vài tình trạng không thích hợp hệ thống. Vả lại một cách xa hơn, đặc trưng Startup và BHO giúp bạn quản lý startup và IE BHO của bạn với sự thoải mái , và bạn có thể điều khiển trương trình started với Windows và IE thuần thục hơn với đặc trưng này! Ngắn gọn, Registry Clean Expert giúp bạn giải thoát registry của Windows và hoàn tất dọn dẹp, hệ thống nhanh hơn.

Những tính năng chính:
* Quét registry Windows và tìm lỗi hoặc thông tin lỗi thời trong registry.
* Vá thông tin lỗi thời trong registry Windows với công cụ và đẩy mạnh việc thực thi Windows của bạn..
* Tạo bản sao lưu Registry Windows.
* Khôi phục Registry Windows từ bản sao lưu trước.
* Quản lý các trương trình khởi động khi Windows bắt đầu với Startup Organizer.
* Quản lý IE BHOs với BHO organizer.
* Xóa Spyware , Adware và Trojan ẩn trong khoản và BHOs.
* Một giao diện sử dụng than thiện làm cho bạn dễ dàng hơn đối với bất kỳ người sử dụng nào dùng Registry Clean Expert
System Requirements: Windows 98, ME, NT4,2000, XP, 2003 and Vista (XP x64, Vista x64, 2003 x64)

Download bản dùng thử

Nâng cấp lên full với key:

Code:
0pSYNjTof9DteHsqC2DWGqF/XOVN1Njf5C0kIHQPXncPLHrADk7g6wJnv2lhM/8vww26/NPDhqHMA8dBsp06nJ4pC7m1lqUnd/brilo4aMB/dY/LU9Y6Tte3+Y3gf0tbmBLnC0Y723f2dSVU+7jcHmYFynb0nLTZA 8zQ8sDppGCo=


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: