Rising PC Doctor, một công cụ an ninh thông minh và chuyên nghiệp cho những người sử dụng máy vi tính. Với 7 chức năng chính của nó gồm có: phân tích malware tự động, tạo sự an toàn cho những thiết bị lưu trữ dữ liệu USB storage devices, có khả năng sửa chữa Microsoft Internet Explorer & Windows, Trojan Behavior Detector & Blocker, bảo vệ nhằm chống lại nhữung website độc hại, bảo vệ Internet Explorer và khóa download Trojan, Rising PC Doctor sẽ tăng cường mạnh mẽ sự bảo vệ của bạn để chống lại những nguy cơ malware và cyber.
Đặt biệt đây là công cụ miễn phí.

Trojan Behavior Detector & Blocker:
Rising PC Doctor có thể phát hiện phần lớn các Trojans và ngay cả một số lượng lớn các phần mềm độc hại sau khi khởi động trước khi họ có thể thực hiện chức năng độc hại của chúng.

Trojan Download Blocker:
Sau khi lây nhiễm thành công, rất nhiều vi-rút sẽ tự động bắt đầu để tải về số lượng lớn Trojans và các phần mềm độc hại. Công nghệ Trojan blocking của Rising PC Doctor đảm bảo rằng thậm chí một máy tính bị nhiễm sẽ không được tải về bất kỳ vi rút và chấm dứt sự lây lan của Trojans.

Automatic Malware Analysis:
AT khởi động, Rising PC Doctor có thể tự động quét có khả năng cho biết phần mềm độc hại. Chỉ khi được sự cho phép của người sử dụng, phần mềm đó mới có thể được thực thi

Automated Malware Analyzer (RsAMA) for detailed analysis:
Người dùng chính là người thông báo về kết quả của việc phân tích và có thể nhanh chóng phản ứng với các mối đe dọa mà là quy ước bảo vệ chưa có sẵn. Phân tích siêu dữ liệu được thu thập bởi các cộng đồng người sử dụng Rising (Rising Cloud Security) sẽ được lưu trữ trong các Rising Security Database (RsSD), cung cấp các cập nhật thông tin về an ninh cyber.

Download

http://down.rising-global.com/for_do...ver/RPCDOC.EXEXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: