nhũng film tâm lý xã hội mỹ (hình như là cấp 2 _kô bik có kên tới 3 kô bik_) thường có nội dung và những cảnh khá nóng.
trước thường thuê được mấy VCD kiểu này ngoài quán

note : link down MF