1.Trên rung rung
Dưới sung sướng
Trên sung sướng
Dưới đau đau
(Là hành động gì mà "lạ" vậy ta?)


2.
Tròn tròn, đo đỏ, hồng hồng
Ngắn, dài, to, nhỏ, tuỳ từng si-ze
Khi cần, lại kéo hắn ra
Đến khi xong việc, hắn ta thụt vào
Các cô, các chị - xin chào!
Ai cũng thích hắn thụt vào, thò ra
Có hắn, mặt vợ tựa hoa
Còn không có hắn, vợ như... hoa sắp tàn.

3. Cây gì nó có hai đầu
Chân đứng dưới nước mình nằm phơi sương
Giúp người đi khắp mọi đường
Nó nằm một chỗ nghe sông vỗ về.