7Live - Casino, trò chơi trực tuyến, tham gia cá cược xổ số, thể thao, bóng đá trực tuyến

Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: lần đầu post bài nha!!! thơ lóc cóc!!!

Threaded View

 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2008
  Bài viết
  5
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định lần đầu post bài nha!!! thơ lóc cóc!!!

  Boû laïi con ñöôøng, boû laïi toâi
  Boû laïi hö khoâng, boû laïi ñôøi
  Boû cho traêm naêm tìm khoâng thaáy
  Em boû toâi roài, toâi laø ai.

  Toâi ñaõ khoùc moät laàn cho ñònh meänh
  Khi guïc ñaàu toâi töôûng chuyeän thoaùng qua
  Tình khoâng troïn neân tình thieáu maën maø
  Ngöôøi hôø höõng gieát ta trong xa laï.

  Ñöôøng vaéng theâng thang hoàn troáng traõi
  Ñeâm tröôøng laïnh quaù coá nhaân ôi
  Soùng muoân ñôøi hoân leân bôø caùt traéng
  Anh muoân ñôøi ghi khaéc maõi teân em.

  Anh chæ laø haït caùt, buïi xa xaêm
  Raát bình yeân, ñôn sô, chieàu loäng gioù
  Yeâu sa maïc ngaøn naêm ñaày noùng boûng
  Em haõy veà, nôi daáu caùt chôø mong.

  Last edited by thenhan22; 27-07-2009 at 12:15 AM. Lý do: lần sau làm phong chữ to ra nha bạn

Facebook commentsBookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Tin Shock | Tin Scandal | Ảnh Girl Xinh | Girl Xinh VN | Gái Đú | Tin Thác Loạn | Scandal Ngôi Sao | Bikini Việt | Ảnh Bikini | Gái 9x | M88
x
x
M88
End Ballonds -->