Có bạn gái xấu là bất tài.Có bạn gái đẹp là bất an.Có bạn gái giỏi hơn là bất xứng.Có bạn gái dốt là bất hủ.Có bạn gái dữ là bất hạnh.Bị bạn gái chê là bất lực.Bị bạn gái ghen là bất bình.Đánh bạn gái là bất nhân.Lén bạn gái đi uống bia ôm là bất trung.Vì bạn gái bỏ bạn là bất nghĩa.Vì bạn bỏ bạn gái là bất tin.Tin bạn mà mất bạn gái là bất cẩn.Bạn gái giận chỉ uống nước trừ cơm là bất bạo động.Bạn gái đánh mà ko chạy là bất túc.Lời bạn gái dạy là bất tử.Cãi lời bạn gái là bất kính.Cãi cha mẹ bạn gái là bất hiếu.Nhưng không có bạn gái là bất bình thường..