có 1 câu à!có gì bà con chém em nhẹ nhẹ nha!
Con gì có 2 con K...................U?