Mô tả trò chơi : mục tiêu của bạn là để thu thập vàng và kim cương và tránh đá và những trở ngại và đạt đến mục tiêu của trò chơi đưa ra ^^

VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...