) - Chỗ nào đau là phải “cắt”, nếu đau ở chỗ kín thì biết kêu ai bây giờ.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: