Minimum System Requirements
OS: Windows 98/ME/2000/XP
Processor: 700 MHz
Memory: 128 MB
Hard Drive: 700 MB Free
Video Memory: 32 MB
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 8.0
Keyboard & Mouse
CD/DVD Rom Drivehttp://www.mediafire.com/?sharekey=2...147fc559d1bf3a

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: